תקנון אתר ומדיניות פרטיות

אתר זה מופעל על ידי חברת "ש.א.י אלכוהול ומשקאות בע"מ", ח.פ. 515691392.

אתר זה מאפשר חווית קנייה נוחה, קלה ומהירה הן דרך המחשב והן דרך הסלולר.

תקנון האתר נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות אך פונה לשני המינים.

לתשומת לב הגולש באתר ו/או המשתמש באתר (להלן: "הלקוח")

כניסה לאתר וכל פעולה ו/או שימוש באתר, כולל: גלישה ו/או דפדוף ו/או עיון בדפי האתר ו/או הצטרפות למועדון הלקוחות באתר ו/או רכישת מוצר באמצעות האתר ו/או כל שימוש אחר באתר, מעידים על הסכמת הלקוח לתנאי התקנון שלהלן ("התקנון") וליתר התנאים המופיעים או שיופיעו באתר בעת השימוש.
אם הלקוח אינו מסכים למי מתנאי התקנון ו/או התנאים הנוספים באתר, אזי הינו מתבקש להימנע מלעשות כל שימוש באתר, ובפרט להימנע מרכישת מוצר ו/או מוצרים באמצעות האתר.

הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שהוא שיעשה על ידי הלקוח במסגרת האתר, לרבות רכישת מוצרים באמצעות האתר והן מהוות הסכם משפטי מחייב בינו האתר ו/או לבין החברה המפעילה.

החברה המפעילה רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי לשנות תקנון זה. בכל מקרה של סתירה בין הוראות התקנון המעודכן באתר לבין הוראות המופיעות בגרסאות קודמות של התקנון ו/או בפרסומים אחרים בעניין באתר, יגברו הוראות התקנון העדכני שבאתר, בכפוף לשינויים החלים על פי הוראות הדין גם אם לא עודכנו עדיין בתקנון העדכני שבאתר.

רכישת מוצרים:

 1. התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד וחשוב מאוד לסמן בעת ההזמנה את הצבע/גודל הרצויים לפי המבוקש.
 2. במידה ולקוח הזמין מוצר מסוים והמוצר אינו זמין במלאי- נציג שירות יחזור אל הלקוח בהקדם האפשרי ויציע לו
  מוצר דומה למוצר שהזמין, אם כי ייתכן ויהיו שינויים בצבע או במותג.
 3. הרכישה באתר תתבצע באמצעות כרטיס אשראי בלבד לאחר שתאושר על ידי חברת האשראי.
 4. המחיר אשר מופיע באתר כולל מע"מ.
 5. הנהלת האתר רשאית מעת לעת להחליף את המוצרים אשר מופיעים באתר לצורך גיוון וחידוש המלאי.

החזרת מוצר/ביטול עסקה על ידי הלקוח:

 1. מדיניות ביטול העיסקה כפופה לחוק הגנת הצרכן.
 2. ביטול העסקה יכנס לתוקף מיד לאחר קבלת מייל מהנהלת האתר על קבלת המוצר.
 3. במידה וביטול העסקה אושר – על הלקוח להחזיר את המוצר ליבואן, כאשר הלקוח יישא בעלויות הכרוכות בהחזרתו של המוצר.
 4. את המוצרים יש להחזיר באריזתם המקורית ובצירוף חשבונית מקור ובתנאי שטרם חלפו 14 יום מתאריך הרכישה.
 5. הנהלת האתר תחזיר ללקוח את הסכום ששולם באמצעות זיכוי באתר או החזר כספי לכרטיס האשראי של הלקוח.

ביטול הזמנה על ידי החברה המפעילה:

 1. החברה המפעילה רשאית לבטל על-פי שיקולה הבלעדי בשל כל סיבה ובכל עת, הזמנה של לקוח, כולה או חלקה, בטרם נשלחה ההזמנה ללקוח או בטרם התקבלה על-ידו.
  הודעה על ביטול ההזמנה תימסר ללקוח באמצעות משלוח הודעה לכתובת הדואר האלקטרוני של הלקוח אותה מסר בעת ביצוע ההזמנה או באופן טלפוני ע"י נציג האתר. האתר ו/או החברה המפעילה לא יחייבו את הלקוח עבור ביצוע הזמנה זו שבוטלה, ובאם כבר חויב הלקוח עבור הזמנה זו יזוכה אמצעי התשלום שבאמצעותו שילם הלקוח עבור הזמנה זו במלוא הסכום שחויב.(100% החזר כספי)
 2. הודעה על ביטול ההזמנה לא תימסר ללקוח במידה והסיבה לביטול ההזמנה קשורה לקבלת סירוב לתשלום מחברת האשראי שהנפיקה את כרטסי האשראי בו השתמש הלקוח לביצוע התשלום  והלקוח לא הסדיר את התשלום תוך 7 ימים מיום בו הודיע לו נציג האתר על קבלת הסירוב לתשלום.
  החברה המפעילה מציינת בפני הלקוח שלמרות האמור לעיל אין החזר כספי להזמנה שבוטלה ואשר כבר חויבה באם הסיבה לביטול ההזמנה קשורה לעובדה שהלקוח בחר באיסוף עצמי, אולם ההזמנה לא נאספה על-ידו עד תום 21 הימים ממועד אישור ההזמנה (כאמור בסעיף "אספקה והובלת המוצרים על-פי ההזמנה"). במקרה כזה יוענק ללקוח שובר זיכוי לביצוע הזמנה חוזרת באתר בשווי סכום ההזמנה שבוטלה, ולא יוענק החזר כספי.
 3. באם ביטול ההזמנה שבנדון נבע ממוצרים שלגבם אזל מלאי האספקה, יהיו רשאים האתר ו/או החברה המפעילה להציע ללקוח מוצרים חליפיים שווי ערך.
 4. לקוח, שלא חויב עבור הזמנה שבוטלה או שכבר הושב לא כספו בגין חיוב שבוצע, לא יהיה רשאי לטעון כל טענה ו/או לדרוש כל דרישה ו/או לתבוע כל תביעה מהאתר ו/או מהחברה המפעילה בגין ביטול ההזמנה שבנדון.
 5. בגין ביטול הזמנה כלשהיא, האתר ו/או החברה המפעילה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי אחר לרבות אך לא מוגבל בנזק בגין רכישת מוצר זהה במחיר גבוה יותר מצד שלישי.

אספקת מוצרים:

 1. ניתן להגיע לאסוף את המוצרים באופן אישי ישירות מהחנות הלוגיסטית בכתובת: חלוצי התעשייה 94,חיפה בתיאום טלפוני מראש.
 2. ברכישה מעל ₪ 300 המשלוח הוא ללא עלות עד בית הלקוח.
 3. ברכישה מתחת ל ₪ 300 הלקוח יחויב בדמי משלוח בסך ₪ 30.
 4. הנהלת האתר תספק את המשלוח תוך 4 ימי עסקים (לא כולל שבתות וחגים) דרך חברת הובלה חיצונית.
 5. הנהלת האתר לא תהיה אחראית על עיכוב באספקה אשר נגרם מגורם חיצוני או כל גורם אחר שאינו בשליטתה.

ביטחון מידע:

 1. אנו מתחייבים כי המידע הפרטי של לקוחותינו ישמש לצורך ביצוע העסקה באתר זה בלבד. לא יעשה שום שימוש אחר במידע שנאסף!
 2. הנהלת האתר נוקטת באמצעים המקובלים לצורך שמירה על סודיות מידע ככל האפשר.
 3. הנהלת האתר עושה שימוש בשירותי google analytics לצורך ניתוח הפעולות שנעשות באתר ושדרוגו מעת לעת. על מדיניות גוגל מידע זה הינו אנונימי.
 4. הפרטים החיוניים שמתבקשים בעת ההזמנה באתר/ המידע הנאסף בקטגוריית "צור קשר" הוא: שם פרטי + משפחה, טלפון ליצירת קשר, דואר אלקטרוני ופרטי הפנייה.

מדיניות סודיות ופרטיות:

החברה המפעילה מכבדת את פרטיות לקוחותיה ומחויבת לשמור בסוד על כל המידע שלקוחותיה יחלקו עימה בעת שימושם באתר. ועם זאת ראוי כי כל לקוח באתר יידע כי:

 1. כל פרטיו האישיים (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), למעט פרטי כרטיס האשראי שלו, יישמרו במאגר המידע של האתר בלבד. כל מידע אישי רגיש של הלקוח, עובר הצפנה לפני שמירתו במאגר הנתונים של האתר, וסיסמאות של הלקוח עוברות הצפנה באופן חד כיווני.
 2. בכל מקרה פרטי כרטיס האשראי של הלקוח אינם נשמרים במאגר המידע של האתר ואינם נגישים לעובדי האתר ו/או החברה המפעילה.
 3. התשלום בכרטיס אשראי מבוצע בפועל במערכת הסליקה של חברת פל"א קארד העומדת בתקן אבטחהPCI-DSS מוגנת בתקשורת מאובטחת ומוצפנת SSL.
 4. החברה המפעילה מתחייבת שלא להעביר את פרטיו האישיים של הלקוח לאף גורם אחר ללא הסכמה מפורשת של הלקוח, למעט במקרים בהם יועברו פרטים מסוימים לספק של מוצר אותו רכש הלקוח ו/או לדואר ישראל או לחברת המשלוחים, וזאת לשם השלמת הרכישה והאספקה של אותו מוצר.
 5. פרטיו האישיים של הלקוח שבמאגר המידע של האתר ניתנים לצפייה ע"י הלקוח והוא יכול לבצע בהם שינויים כרצונו. ראוי לציין ששינויים בפרטים האישיים עלול להכניס מידע שגוי לגבי הלקוח או מידע חסר, ואשר ייתכן וימנע מהחברה המפעילה לספק ללקוח את הזמנותיו.
 6. למרות האמור לעיל, החברה המפעילה תהא רשאית להעביר פרטים אישיים של הלקוח לצד שלישי במקרים בהם הלקוח ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע באתר ו/או בחברה המפעילה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, ו/או במקרים בהם עשה הלקוח שימוש בשירותי האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי, ו/או אם התקבל בידי החברה המפעילה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי הלקוח לצד שלישי, וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים בין הלקוח לבין האתר ו/או החברה המפעילה.
 7. החברה המפעילה שומרת לעצמה הזכות להשתמש בפרטיו האישיים של הלקוח, אך ללא זיהוי הלקוח הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.
 8. החברה המפעילה מתריעה בפני הלקוח שמאחר ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרותה של החברה המפעילה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למאגר המידע באתר בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. החברה המפעילה מבקשת לכן מהלקוח להקפיד לשמור בסוד את הסיסמא בא בחר לשם כניסה לחשבון המשתמש שלו באתר. זאת ועוד, על-מנת להקטין את הסיכון בדליפה של פרטי לקוח ע"י הלקוח עצמו מומלץ ללקוח להחליף את הסיסמא מידי תקופה. בנוסף מזכירה החברה המפעילה ללקוח שלאחר השלמת רישומו לאתר ופתיחת חשבון לקוח, כניסותיו הבאות של הלקוח לאתר מאותו המחשב ממנו הוא נרשם ייתכן ותתבצענה באופן אוטומטי ע"י מערכת האתר באמצעות שימוש ב-cookies, אשר תזהה את המחשב ומכאן את הלקוח עצמו. אי-לכך, מומלץ להקפיד על יציאה מסודרת מחשבון הלקוח בסיום הגלישה ו/או השימוש באתר, וזאת על-מנת למנוע ממשתמשים אחרים באותו מחשב גישה לחשבון הלקוח.
 9. בכל מקרה, אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למאגר המידע השמור באתר ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה ללקוח כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה המפעילה.
 10. בקיום מקרים שאינם בשליטתה של החברה המפעילה ו/או הנובעים מכוח עליון, החברה המפעילה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או לצד שלישי עם מידע כלשהוא יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

שליחת מידע פרסומי:

מעת לעת, הנהלת האתר תציע ללקוחותיה שלל מבצעים אטרקטיביים אשר יהיו תקפים באתר בלבד. אי לכך ובהתאם לזאת,
ההנהלה רשאית ליידע את לקוחותיה באמצעות הדואר האלקטרוני של הלקוחות בהרשמה לרשימת התפוצה. במידה ולקוח ירצה להסיר את פרטיו מרשימת התפוצה יהיה עליו לשלוח מייל בבקשה לביטול הרשמתו או לחייג ישירות לשירות הלקוחות.

אחריות בגין מוצר:

המוצרים באתר מסופקים עם חשבונית קניה כדין. מוצרי החשמל המוצעים לרכישה במסגרת האתר הינם חדשים לחלוטין, באריזותיהם המקוריות ונהנים מיכל האחריות והשירות למשך 12 חודשים על ידי החברה בהצגת חשבונית קניה מקורית.

שירות לקוחות:

לכל בירור, שאלה או התייעצות ניתן לפנות לשירות הלקוחות של האתר במייל encb21@gmail.com
או במספר הטלפון: 053-3250830.

מדיניות משלוחים

• ברכישה מעל ₪ 250 המשלוח הוא ללא עלות עד בית הלקוח.
• ברכישה מתחת ל ₪ 250 הלקוח יחויב בדמי משלוח בסך ₪ 30.
• הנהלת האתר תספק את המשלוח תוך 4 ימי עסקים (לא כולל שבתות וחגים) דרך חברת הובלה חיצונית.
• הנהלת האתר לא תהיה אחראית על עיכוב באספקה אשר נגרם מגורם חיצוני או כל גורם אחר שאינו בשליטתה.